Titel / Beschreibung
Consvltatie Oft Beraedt, Hoe den Oorlogh in't Nederlandt best tot een goet eynde ghebraght sal werden? : VVaer inne verscheyde Advijsen ende Sententien, so van de ghewesene Gouverneurs, als van treffelycke Rechtsgheleerden worden voorghestelt, met seer curieuse [...] / VVt de Latijnsche in onse Nederlandtsche Tale overgeset, Door Daniel Bredan Amsterdammer, Notaris Publicq binnen der selver Stede. Amstelredam : Iansz., 1630