Title / Description
Articulen, gheaccordeert by mijn Heere den Prince van Oraignen, aen die vande Gheestelickheydt ende Magistraet der Stadt Maestricht. La Haye : Wouw, 1632