Title / Description
Rohan, Henri de: Politijck Discours, Over Den Treves vande Nederlanden, met den Coninck van Spangien, inden jare 1609 gemaeckt : Beschreven door den Hertogh van Rohan in Francoys, ende overgeset in onse Nederlandtsche Tale, naer de Copye gedruckt te Parijs Anno 1639. ende ghededuceert [...]. [S.l.] : [S.n.], 1639