Title / Description
Pvblicatie Van de Staten des Furstendoms Gelre ende Graefschaps Zutphen, Van date den 13. Maij 1628. stilo loci Tot Verbodt van de Conventiculen der Remonstranten [...] : Midtsgaders 't Placcaet van Ernest Casimyr Graef tot Nassauw, ... &c. Midtsgaders De Heeren Ghedeputeerde Staten van Frieslandt. Van date den 16. Martij [...]. Leyden : Ilpendam, 1629