Title / Description
Verklaring der Unie van Utrecht : . Vorraf gaat de vertaling van't latynsche werk van N. Bondt, bestaande (behalven de opdragt en voorrede) on de verklaring der inleiding, en van't eerste, [...] / Door Pieter Pavlvs. Utrecht. 1775