Title / Description
Bethonica Ende Bethoninge, Van saecken, aengaende het Recht : 'twelcke den Ridderlijcken Orden van S. Johan tot Hierusalem int Eylandt van Malta residerende, competeert tot der selver Goederen ghelegen alomme inde [...]. [S.l.] : [S.n.], 1642