Title / Description
Spaensche Triumphe, Over Haer onlanghs bekomen Victorien In de Gheunieerde Nederlanden : Verthoont tot waerschouwinge van alle Regenten, om den Vrede haestelijck te sluyten, of af te breken / Ghestelt door een Lief-hebber des Vaderlandts. L.G.I.M. [S.l.] : [S.n.], 1647