Title / Description
Appendix, Ofte Staert van den Grooten en Witten Duyvel : VVaer inne mede Verbotenus geinsereert de Sententie van den Krijgs Raed over den Verrader Momba gewesen; met de Missive daer over by sijn Hoogheydt den [...]. [S.l.] : [S.n.], 1672