Title / Description
De Vast-Gekuypte Loevesteynsche Ton Aen Duygen : Door den schrickelijcken Berghval van haer twee Princen. Snavelenburgh : Verkeer-Bort, 1672