Title / Description
Appendix, Ofte Staert van den Grooten en Witten Duyvel : VVaer inne mede Verbotenus is geinsereert de Sententie van den Krijghs-Raedt over den Verrader Momba gewesen; met de Missive daer over by sijn Hooghheydt [...]. [S.l.] : [S.n.], 1672