Titel / Beschreibung
Den Grooten en Witten Duyvel; Dat is, Een Klaer Vertoon en Aenwysinge Dat den Koningh van Vranckrijck niet door gewelt van Wapenen, maer door de malitieuse [...] : ...... Quo non mortalia pectora cogit Auri sacra fames! Liever Frans als Prins Verkeert Hollands Intreft. Men schildert de Duyvel dien Menschen-verderver [...]. 1672