Title / Description
Missive Van de Heer Raadt Pensionaris de Wit, Geschreven aen de Edele Groot Moogende Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt : ... GIsteren laet in den avont tusschen elf ende twaalf uyren, komende uyt Uw Ed. Groot-Mog. Vergaderinge ... vier Manspersoonen alle met bloot geweer [...] / Was onderteeckent, Johan De Wit. [S.l.] : [S.n.], 1672
Content