Title / Description
De Worstelinge Jacobs, Vervattende de Wonderlijcke Worstelinge, en salige Overwinninge Van Jacob vander Graef : Tot troost van alle geloovige, en op Godt-betrouwende Zielen / [By Simon Simonides? (Knuttel)]. Amsterdam : Doornick, 1672