Title / Description
Missive Van de Heer Raedt-Pensionnaris de Witt, geschreven aen de Edele Groot Mog. Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt : ... GIsteren laet in den avondt tusschen elf ende twaelf uyren, komende uyt Uw Edele Groot Mog. Vergaderinghe ... vier Mans-persoonen alle met bloot gheweer [...] / Was geteeckent, Johan De Witt. Den Haag : Scheltus, 1672