Title

Waerachtig verhael vande schromelijcke doodt van Joan de Wit, gewesene Pensionaris van Hollandt/ beneffens zijn Broeder Cornelis de Wit, Ruwaert van den [...] : Voys: ruyters Soldaten staen en proncken, &c. Hoe draeyt het rat van avonture/ ... [S.l.] : [s.n.], [circa 1672]