Title / Description
Vorstius, Conradus: Conr. Vorstij der H. Schrift Doct. en Profess. Christlijcke ende nootwendighe verantwoordinge/ tegen allerley on-ervindelijcke Naereden ende aenterginghen/ [...] : Met een bygevoecht cort bericht/ van eenighe plaetsen der H. Schrift/ welckers verclaringhe van de bovenghenoemde Predicanten berispt wort ; Ghetrouwelijck [...]. Steinfort : Caesar, 1611