Title / Description
Vorstius, Conradus: Verantvvoordinghe D. Conradi Vorstii, Professoris der H. Theologie. Ghestelt teghen de Waerschouwinghe onlangs van de E.E. Heeren Ghecommitteerde Raeden [...]. Delf : Cloeting, 1611