Title / Description
Vorstius, Conradus: Conradi Vorstii S. Th. D. Volcomender Antvvoort Op eenighe tvvist-schriften : onlangs by verscheyden Broederen teghens hem uytgegheven, voornemelick op de verclaringe D. Sibrandi Lubberti, mitsgaders de naerder vvaerschouwinge der [...]. Leyden : Paets Jacobszoon, 1612