Title / Description
Vorstius, Conradus: Brief D. Conradi Vorstii. Aende Grootmogende Heeren Staten Generael der Vereenichde Nederlanden : Ghestelt voor desselven Vorstii Latijnsche antvvoorde, op de Articulen ghesonden uyt Enghelandt. Uyt het Latijn in Nederduytsch overgeset. Delf : Schinckel, 1612