Title / Description
Vorstius, Conradus: Conradi Vorstii S. Theologiae Doctoris Teghen-bericht. Op seeckere articulen onlangs by openbare druck onder de ghemeene man tot sijner groote beswaernisse [...]. Leyden : Paets Jacobszoon, 1611