Title / Description
Vorstius, Conradus: Conradi Vorstij der heyligher Schrift Doctor Voorlooper Van een volcomene antwoort/ de welcke t' syner tijdt met Gods hulpe volghen sal. Teghen de verclaringhe [...] : mitsgaders de naerder waerschouwinghe der Predicanten tot Leeuwaerden/ ende dierghelijcke twist-schriften meer/ onlanghs teghen hem int licht ghegheven [...]. Leyden : Paets Jacobszoon, 1611