Title / Description
Vorstius, Conradus: Conradi Vorstij der H. Schrift Doct. Voorloper Van een volcomene antvvoort, de vvelcket' sijn tijt met Gods hulpe volghen sal. Teghen De Verclaringhe D. [...] : mitsgaders de naerder vvaerschouvvinghe der Predicanten tot Leeuvvaerden, ende diergelijcke tvvist-schriften meer, onlangs tegen hem int licht ghegheven [...]. Leyden : Paets Jacobszoon, 1611