Title / Description
Oratie Tot Verantvvoordinghe : Ghedaen Inde volle Vergaderinghe der Edele seer Vermoghende Heeren/ mijn Heeren de Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt. In s'Graven-Haghe den 22en [...] / Van Conrado Vorstio der H. Schrift Doctoor ende Professoor. s'Graven-Haghe : Wouw, 1612