Titel / Beschreibung
Artyckelen Van Het Bestandt ghesloten ende gheconcludeert voor xij jaren, tusschen de Maiesteyt Des Konincx Van Spagnien, &c. Ende De Doorlvchtichste Eerts-Hertoghen [...] / konincx van Spagnien [Philip III [King of Spain]]. De eerts-hertoghen [Albert & Isabella [Archdukes]]. Staten van de vereenichde Provincien der Nederlanden [States-General of the United Provinces]. Antwerpen : Trognesius, [1609]