Titel / Beschreibung
Petri Bertii Liick-Oratie over de doot vanden Eervveerdighen ende vvytberoemden Heere Iacobvs Arminivs Doctor ende Professor der H. Theologie inde hooghe [...] : De welcke by hem is ghedaen inde latijnsche tale terstont nae de begraeffenisse in het auditorium der Theologie op den xxij. Octobris Anno 1609. Ende namaels [...] / Petrus Bertius. [Übers. Johannes Arnoldsz Ravens [i.e. Joannes Arnoldus Corvinus]. Leyden : Paets Jacobszoon, 1609