Title

Een waerachtige bebeschrivinghe [!] ende een goede leeringhe ghegeven aen alle Christelijcke luyden/ het zy edel ofte oneedel van wat qualiteyt dat zy moghen [...] / Ofte yemant mijn naem wilde weten Momt [!] toe, Bors toe ben ick gheheeten [i.e. Cornelis Crul]. [S.l.], 1609