Titel / Beschreibung
Missive Ofte Placcaet Vanden Coninck van Spangien ghesonden aenden Hartoch van Lerma, aengaende het bannen ende verjaghen van de Moriscos/ (dat zijn de [...] : Van dato den 11. September, Anno 1609 / Uit den Spaenschen in onse Nederduytsche tale overgheset/ Door I. H. van Linschoten. Enchuysen : Lenaertsz, 1609