Titel / Beschreibung
Historisch verhael/ Vande Voorneemste Swaricheden/ verschillen en Procedeuren/ so wel in Kerckelijcke als Politijcke saken/ dry Jaren herwaerts voorghevallen [...] / [Johannes Lydius]. Wtghegheven by de Kerckeraet aldaer/ ende eenighe vande Magistraten. Amsterdam : Cloppenburgh, 1618