Title / Description
Taurinus, Jacobus: Cort verhael Van de Grouwelijcke Disordre : onlanghs zoo elders/ als inzonderheyt tot Oudewater ghepleeght byde gene/ die onder den deckmantel van voor te staen de Oude Ghereformeerde Religie/ ons [...]. Philadelphi, 1618