Title / Description
De Spaensche Tiranije Dienende tot een Morghen-wecker Der Vrye Nederlantsche Provintien : Waer in verhaelt wert de bloedige vervolgingen en[de] wreedhede[n] door de Spaenjaerden en[de] hare Adherente[n] inde Nederlanden/ geduerende dese veertich [...] / [Willem Baudart]. Danswijck : Vermeulen de Jonge, [1620]