Title / Description
Cort Begryp vande ghewichtichste ende principaelste Redenen : dewelcke te kennen gheven de nootsakelijckheydt van eene generale vergaderinge des gereformeerde Kerken inde Stadt van Rochelle, ten dienste des Conincx/ [...]. Amsterdam : Wachter : [Ravesteyn], 1617