Title / Description
Vertoogh Der Princen van den bloede/ aen de Koninginne regente van Vranckrijck : Overgeset uyt het Fransoys, in Nederduytsche Tale / [Gezeichnet: Henry de Bovrbon. Wt Meseers den 18. Februarij 1614]. [S.l.] : [S.n.], 1614