Title / Description
Placcaet Vanden Doorluchtichsten Heere Churfurst tot Brandenburch/ Hertoghe in Prussen/ Gulich/ Cleve etc. Teghen de Predicanten: Die gewoon sijn op den [...] : ende met hevich schelden ende lasteren de ooren van hare toe-hoorders te misbruycken. Overgheset uyt het Hooch-duytsch / Johann Sigismund Kurfürst von Brandenburg. s'Graven-Haghe : Wouw, 1614