Title / Description
De president ende Raedtslieden van de Eerts-Hertoghen van Oostenrijcke/ Hertogen van Bourgongien/ van Lotrijc/ van Brabandt/ etc. Graven van Vlaenderen/ etc. [...] : Aijv: ... Gepubliceert in openbare Consistorie van den Raede in Vlaenderen/ present Commissarissen van den selven Hove/ Advocaten/ Procureurs/ Deurwaerders/ [...]. Ghend : Manilius, 1610