Title / Description
Polyander a Kerckhoven, Johannes: Den Staet Vande Voor-naemste Qvaestien Ende Gheschillen die ten huydighen dage gedisputeert worden : tusschen de Oude Rechtgesinde/ die men Contra-Remonstranten, ende de Nieu-gesinde diemen Remonstranten noemt. Duydelyck ghestelt ende getrouwelyck getrocken [...]. Amsteldam : Brandt, 1616