Title / Description
Vaderlandsche Historie, Vervattende De Geschiedenissen Der Vereenigde Nederlanden : Inzonderheid Die Van Holland Van De Vroegste Tyden Af ; Uit De geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken samengesteld : 19. Beginnende in 't jaar 1729, en eindigende met het sluiten der Vrede van Dresden, in 't jaar 1745 / [Jan Wagenaar]. Amsterdam. 1758
Content