Title / Description
Vaderlandsche Historie, Vervattende De Geschiedenissen Der Vereenigde Nederlanden : Uit de geloofwaardigste Schrijvers en egte Gedenkstukken zamengesteld ... ; Ten Onmiddelyken Vervolge Van Wagenaars Vaderlandsche Historie : 23. Beginnende Met Den Jaare 1759 En Eindigende Met Den Jaare 1765, Bevattende Het Tydperk Der Minderjaarigheid Des Erfstadhouders Willem Den V. / [Petrus Loosjes]. Amsterdam. 1789