Title / Description
Vaderlandsche Historie, Vervattende De Geschiedenissen Der Vereenigde Nederlanden : Uit de geloofwaardigste Schrijvers en egte Gedenkstukken zamengesteld ... ; Ten Onmiddelyken Vervolge Van Wagenaars Vaderlandsche Historie : 22. Beginnende Met Den Jaare 1752 En Eindigende Met Den Jaare 1758, Bevattende Het Tydperk Van Het Gouvernant- En Voogdesschap Van Haare Koninglyke Hoogheid [...] / [Petrus Loosjes]. Amsterdam. 1788