Title / Description
Vaderlandsche Historie, Vervattende De Geschiedenissen Der Vereenigde Nederlanden : Inzonderheid Die Van Holland Van De Vroegste Tyden Af ; Uit De geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken samengesteld : 21. Behelzende een algemeenen Bladwyzer op de voorgaande XX. Deelen / [Jan Wagenaar]. Amsterdam. 1759
Content