Title

Provisioneel Placcaet Ende Ordonnantie vande Doorluchtige/ Hoogh-mogende Heere[n]/ de Staten Generael der Vereenighde Nederlanden/ op den Cours vanden [...]. s'Graven-Haghe : Wouw, 1619