Title / Description
Tot De Staten, Steden, ende Inghesetene der Vereenichde Nederlanden : Teghens de Ongheregeltheden van het meestendeel der Hopluyden ende Bevel-hebberen: Mitsgaders eenen goeden raedt 'tghemeyne beste seer dienstelick. Waer [...] / Door een Liefhebber van 't Vaderlandt. Leeuwerden, 1607