Titel / Beschreibung
Wonderlijcken Droom Vande School-houdinghe van Mr. Ian van Olden-barnevelt : Met de verclaringhe van dien ; Wy leeren lustich voort/ en dat om aen te vanghen De reys na Spangien toe/ daer na wy seer verlanghen. [S.l.] : [S.n.], [1618]