Title / Description
De blijde ende Heerlijcke Incomste van MijnHeer Franssois van Vranckrijck/ Des Conincks eenich broeder/ by Godts ghenade Hertogh van Brabant/ van Anjou/ Allenson/ [...] / [pass. aut. Frans van Anjou Hertog van Alençon]. Antwerpen : Plantin, 1582