Title / Description
Alexander <Parma, Herzog, 1545-1592>: Sendt-Brief, Des Prince van Parme aen Borghemeesteren, Schepenen, en[de] Raedt der Stadt van Antwerpen : Midtsgaders aenden Breeden-Raedt, ende den Gulden der seluer Stadt ; Met de Andtwoorde, Der voorsz Heeren, Borgmeestren, Schepene[n] Tresoriers, Rentmeester [...]. Middelburgh : Schilders, 1584