Title / Description
Aerssen, François van: Gvlden Legende Van den Nieuwen St. Jan, Dat is: Cort verhael van den Edeldom/ deuchden/ ende handelingen van Meester Jan van Barnevelt/ ghewesene Advocaet [...] : Gestelt tot klaer ende goet bericht van een yegelijcken, Insonderheyt slechte Mennist, en devote Katholijcken ; Het is een onverdraechlijcken last/ Dat [...]. [S.l.] : [S.n.], 1618