Title / Description
Den Trivmph Vanden Oorloch ende de Mis-prijsinghe Vanden Peys : Seer ghenoechlijck ende corts-wijlich om te lesen. Dit Iaer sesthienhondert en acht, Wort den Oorlogh boven de Peys gheacht. [Leiden] : [S.n.], 1608