Title / Description
Cort verhael Van t'moordadich feyt geperpetreert Inden Persoone vanden Deurluchtigen Prince mijnen Heere den Prince van Oraengien/ Graue van Nassau// Marckgraue [...] : [Hier volghen De brieven ende stucken die over Jan Jaureguy bevonden zijn gheweest. Item de Depositien ende Confessien van Antonio de Venero Boeckhouder [...]. Antwerpen : Plantin, 1582