Title / Description
Vaderlandsche Historie, Vervattende De Geschiedenissen Der Vereenigde Nederlanden : Inzonderheid Die Van Holland Van De Vroegste Tyden Af ; Uit De geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken samengesteld : 12. Beginnende, na 't sluiten der Munstersche Vrede, in 't jaar 1648, en eindigende, met de Vrede in 't Noorden, in 't jaar 1660 / [Jan Wagenaar]. Amsterdam. 1755
Content