Title / Description
Vaderlandsche Historie, Vervattende De Geschiedenissen Der Vereenigde Nederlanden : Inzonderheid Die Van Holland Van De Vroegste Tyden Af ; Uit De geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken samengesteld : 11. Beginnende met den aanvang der Stadhouderlyke Regeeringe van Fredrik Henrik, Prinse van Oranje, in 't jaar 1625, en eindigende met het sluiten der Munstersche [...] / [Jan Wagenaar]. Amsterdam. 1754
Content