Title / Description
Hydra of Monster-Dier, dat tzedert den Jare 1650 in de Vereenigde Nederlanden gewoed heeft en nu van Hercules wert bestreden: en alrede eenige van sijn [...] / t'Samen gestelt door J. A. Hercules Vriendt. Rotterdam : van Swede, 1672
Content